10 juli 2019 – Happy new B-day for me!

10 juli 2019 – Happy new B-day for me!

Vandaag is het zover, ik krijg mijn eigen, schone stamcellen terug! Een uur of 12 staat er gepland, dat werd half 1. Mooi nog even tijd om te douchen, zoiets moet je fris en fruitig aangegaan vind ik 🤗

Om half 1 komt er een team medisch specialisten en verpleging de kamer in, met een emmer liquid ice waar de stamcellen in zitten. Je krijgt je stamcellen ook weer via de PICC line terug. Eigenlijk is het zo gebeurd, stamcellen transplanteren. Je zou bijna zeggen dat eer kind de was kan doen (bijna dan 😂).

Tijdens het terugplaatsen moet je blijven aangeven wat je voelt, daar doen ze dan meteen wat aan. Je kan er misselijk, warm, koud van worden, ademhalingsproblemen van krijgen enz. Ik had eigenlijk niet meer dan een tomatensmaak in m’n mond en wat druk op de borst, niet ernstig. Allemaal heel normaal. Er zijn 3,5 grote spuiten (geloof ik 🤔) teruggeplaatst voor de zakjes stamcellen leeg waren. En dat ‘m, new life for me! Felicitaties alom, er zijn hier een hoop knuffelrussen te vinden 😏.

Daarna is er even tijd voor rust, die stemmies moeten even de tijd krijgen om te settelen natuurlijk.

Om een uur of 4 ‘s middags werd de verjaardag van Angela (buuv), Laura F. (van boven) (beide een dag eerder getransplanteerd), Roseanne (stemmie-sis) en mij gevierd. Speeches, foto’s films, liquid ice weggooien samen met de MS, het hoort er allemaal bij 🤩

Today is the day, I get my own clean stem cells back! Around 12 o’clock is planned, that became half past one. Nice time to take a shower, something like that should be done fresh, I’d say 🤗

At half past twelve a team of medical specialists and nursing staff comes into the room, with a bucket of liquid ice containing the stem cells. You get your stem cells back via the PICC line. In fact, it happened that quickly, transplanting stem cells. You could almost say that a child can do it (almost 😂).

During the transplant you must continue to state what you feel, they will immediately do something about it. It can make you feel nauseous, hot, cold, breathing problems, etc. I actually only had a tomato flavor in my mouth and some pressure on the chest, nothing serious. All very normal. 3.5 large syringes (I believe 🤔) were replaced before the bags of stem cells were empty. And that was it, new life for me! Congratulations everywhere, from the Russian staff 😏.

Afterwards there is a moment for rest, those stemmies should of course be given the time to settle down.

Around 4 o’clock in the afternoon the birthdays of Angela (neighbour), Laura F. (from above) (both transplanted a day earlier), Roseanne (stemmie-sis) and I was celebrated. Speeches, photo films, throwing away liquid ice together with the MS, it’s all part of it 🤩

Speech Dr. Denis Fedorenko
Throwing away the liquid ice with the MS
Happy B-day to us!
Irish button, everybody who’s stem cells are transplanted gets one.