10 juli – Eva presents voluntary about MS

10 juli – Eva presents voluntary about MS

Credits: Rob Boumans

Vandaag grote dag voor Rianne in Rusland, maar ook voor haar nichtje Eva die vandaag op de basisschool (groep 7) een vrijwillige presentatie in haar klas geeft over de ziekte MS, en de behandeling welke Rianne nu in Rusland ondergaat! Vol zelfvertrouwen is Eva zojuist op haar fiets gestapt met in haar tas armbandjes (Leven met MS) voor de hele klas.

Samen met beste vrienden (Roos) heeft Eva het hele verhaal verteld in haar klas. Ook hebben 4 klasgenoten met volle laarzen met zand rond gelopen om te ervaren hoe moeilijk bewegen is als niet alles gaat zoals je wilt. Klas heeft aandachtig geluisterd (en meegedaan) en hebben allemaal een oranje bandje mee naar huis genomen!

Today is a big day for Rianne in Russia, but also for her niece Eva who today gives a voluntary presentation in her class at primary school (group 7) about the disease MS and the treatment that Rianne is currently undergoing in Russia! Full of confidence, Eva has just stepped on her bike with in her bag bracelets (Living with MS) for the entire class.

Together with best her friend (Roos) Eva told the whole story in her class. Also 4 classmates with full boots with sand walked around to experience how difficult moving is when not everything goes as you want. The class has listened attentively (and participated) and have all taken home an orange wrist band!

Eva ready to go!
Presentation