21 – 23 juli – last days in the A.A. Maximov Department of Haematology and Cellular Therapy, National Pirogov Medical Surgical Center in Moscow

21 – 23 juli – last days in the A.A. Maximov Department of Haematology and Cellular Therapy, National Pirogov Medical Surgical Center in Moscow

De behandeling zit erop, de MS kicked to the curve, YAY! Ze houden je de laatste dagen nog goed in de gaten, om te zien of je er echt wel klaar voor bent om terug te keren naar je eigen leven. Laten we wel wezen, ik mag best in m’n handjes knijpen hoe ik uit deze behandeling ben gekomen, er zijn veel mensen die het vele malen zwaarder hebben (gehad), dat besef ik terdege ๐Ÿ˜ž

Op zondag worden alle onnatuurlijke slangen eruit gehaald. Zo gebeurd, en het voelt heerlijk om weer als mens door het leven te kunnen. Ook waren er iets meer mensen “op de been” en konden we een beetje van de buitenlucht genieten.

Maandag 22 juli is Rob weer gearriveerd om me mee terug te nemen de 24e, en dat is dan ook wel weer fijn ๐Ÿ˜Š Nog lang gesproken over het hoe en wat er allemaal gedaan en gebeurd is, ook wel weer fijn om even te kunnen spuien ๐Ÿ˜

Dinsdag 23 juli staat er als eerste op het programma: naar buiten! Al was het maar de supermarkt, even lekker eruit en normaliseren ๐Ÿ™ƒ

Het belangrijkste van vandaag is het exit gesprek met Dr. Fedorenko, om een uur of 3 gaan we naar zijn kantoor. Daar legt hij nogmaals wat de MS tot nu toe heeft aangericht, met daarbij de MRI hoe deze er bij mij uitziet, en waar dan het grootste pijnpunt zit (of eigenlijk zat) (ontsteking in de nek met blokkade van 50%).

Daarna krijg ik advies over wat wel en niet te doen. Het komt erop neer dat ik voorzichtig moet zijn, maar ook niet in een bubbel moet gaan leven. Dat was ook niet het plan ๐Ÿ˜‰ Maar wel: WARNING ALL AREAS: nog geen gekkigheden en vele bezoekers, feesten en partijen ๐Ÿ˜‡, in ieder geval zal ik er zelf het eerste halfjaar goed op letten.

Dan nog de overhandiging van het exit document. Hier staat ook nog wat informatie voor de huisarts in, die kunnen we dan ook gelijk overdragen. Verder, most important, Dr. Fedorenko, Anastasia, staff en andere patiรซnten zijn je familie geworden, en laten je niet vallen, je staat er niet alleen voor. Alle vragen die je hebt mag je altijd aan Dr. F. stellen, en hij zal altijd antwoorden ๐Ÿ˜Š

Om de goede afloop te vieren hebben we een celebration cookie gegeten ๐Ÿ˜‚

‘s Avonds heb ik mijn koffertje gepakt, nog even een mix & mingle met gezellige mensen bij de buuv op de kamer gehad, en nu is het wel bedtijd ๐Ÿ˜

Morgen naar huis! De chauf haalt Rob om half 10 bij het hotel op, komt hierheen en dan rijden we door naar het vliegveld โœˆOndanks Dr. F., Anastasia, de staff, de andere patiรซnten, je nieuwe familie dus, ben ik wel hoog toe aan thuis ๐Ÿ˜‰

The treatment is over, the MS kicked to the curve, YAY! They keep a close eye on you during the last few days to see if you are really ready to return to your own life. Let’s face it, I can squeeze my hands how I got out of this treatment, there are many people who have (had) it many times heavier, I am well aware of that ๐Ÿ˜ž

On Sunday all unnatural hoses are removed. It goes in the blink of an eye, and it feels wonderful to be able to go through life as a human again. There were also a few more people “on the move” and we could enjoy the outdoors a little.

On Monday, July 22, Rob arrived back to Moscow to take me back on the 24th, nice to have him here ๐Ÿ˜ We had a long talk about what happened during treatment, in’s and out’s.

Tuesday July 23 is the first on the program: go outside! If only the supermarket, just go out and normalize ๐Ÿ˜

The most important thing today is the exit conversation with Dr. Fedorenko, at 3 o’clock we go to his office. There he once again explains what the MS has done so far, including my MRI , and where the most important lesion is (or actually was) (inflammation in the neck with 50% blockage).

Then I get advice about what to do and what not to do. It comes down to being careful, but not living in a bubble. That was also not the plan ๐Ÿ˜‰ But: WARNING ALL AREAS: no craziness and many visitors and parties ๐Ÿ˜‡, at least I will pay close attention to it the first half year.

Then the delivery of the exit document. Here is also some information for my GP, which we can transfer immediately. Furthermore, most important, Dr. Fedorenko, Anastasia, staff and other patients have become your family and will not let you fall, you are not alone. You can always ask Dr. F. all the questions you have and he will always answer.

To celebrate the happy ending, we ate a celebration cookie ๐Ÿ˜‚

In the evening I packed my suitcase, had a mix & mingle with nice people at the neighbour’s room, and now it is bedtime ๐Ÿ˜

I’m going home tomorrow! The driver picks up Rob at half past nine at the hotel, comes over here and then we drive on to the airport. As much as I’ll miss Dr. F., Anastasia, the staff, the other patients, so your new family, I am ready to pick up my own life now ๐Ÿ˜‰

Alien abduction 2 went out
Sunday – sun’s out
Rob is back 22 July
With cute outfit ๐Ÿ˜‚
Booze anyone?
Last minute post from NL
Exit talk
Best Dr. ever I’d say
Exit doc
Celebration cookie
Last evening