28 juni – D-day!

28 juni – D-day!

Vandaag de resultaten van alle testen die dinsdag en woensdag gedaan zijn, spannend, hier komt een “go” of een “no go” uit. Wel ben ik ervan overtuigd dat als ik nog iets anders onder de leden had dat het ook wel uit deze testen zou komen, ik ben helemaal binnenstebuiten getest zeg maar.

12 uur naar het kantoor van dr. F. Om jullie uit de spanning te halen, it’s a GO! Wat er uit het testen kwam was dat m’n cholesterol aan de hoge kant was (niet zorgwekkend) en dat ik kleine niersteentjes heb (omdat ik te weinig drink omdat ik daar de hele tijd zo van naar de wc moet ๐Ÿค”). Het meest opvallende was dat er op de MRI scan een enorme ontsteking in m’n nek zichtbaar was, 3 cm lang (dat is enorm) en de doorgang naar m’n ruggenwervel is voor 50% geblokkeerd. Ik vraag me sterk af of deze ontsteking zichtbaar was op vorige (NL) MRI scan(s), of dat deze het laatste halfjaar is ontstaan, en als hij al bestond waarom er in NL nooit iets over verteld is. Dr. F wijst deze ontsteking als belangrijkste invaliderende ontsteking aan, waar z.s.m. iets aan gedaan moet worden. Dat gaan we doen dus ๐Ÿ˜

Na overdracht van broers naar Dr. F, vragen we of er nog geproost mag worden op het goede nieuws met een biertje, en op doktersadvies mocht dat ๐Ÿป. Dus nog even van het ziekenhuisterrein geweest, zwarte markt(ish, zonder knap dak dan) leeggekocht, geproost, nog een keer geproost met pizza galgenmaal, klaar voor de start! Er stond weer een bordje voedsel op me te wachten, na de biertjes en pizza heb ik die maar overgeslagen
๐Ÿ˜

Results of all tests done no Tuesday and Wednesday, kinda nerve wracking, this will be the “go” or “no go”. I am however convinced if I have anything else medically happening I’ll know about it, the tests were very thorough, everything got tested.

12 o’clock to the office of Dr. F. To get you all out of the tension, it’s a GO! What came out of the testing was that my cholesterol was on the high side (not worrying) and that I have small kidney stones (because I don’t drink enough because I have to go to the toilet all the time). The most striking was that there was an enormous inflammation in my neck on the MRI scan, 3 cm long (which is huge) and the passage to my spine is blocked for 50%. I wonder if this inflammation was visible on previous (NL) MRI scan(s), or whether it occurred during the last six months, and if it already existed why nothing was ever told about it in NL. Dr. F designates this inflammation as the most important debilitating inflammation, something that needs to be done about it. So we are going to do that ๐Ÿ˜

After transfer of brothers to Dr. F, we ask if was ok to still go out and toast to the good news with a beer, and on doctor’s advice that was allowed ๐Ÿป. So I was able to leave the hospital grounds, emptied the flea market for souvenirs, toasted, toasted again with pizza gallows, ready for the start! Another plate of food was waiting for me, after the beers and pizza I just skipped it.

Handover video

Na de positieve wending nog even wat officiรซle liability papieren teken met Anastasia.

After that I had to signed some official liability forms with Ananstasia.

Daarna mocht dit heugelijke feit op dokteradvies ook nog even gevierd worden, dus dat werd iets met de flea market leegkopen, proosten met een biertje, en proosten met een biertje en een pizza.

After this joyful fact, we had a cheers, on doctor’s advice of course. After emptying the flea market, a cheers with pizza, Rob & Mark delivered me safely back. A plate food stood awaiting me there, it was a bit much ๐Ÿ˜

Share:

1 Comment

  1. Danielle smits

    Says juli 06, 2019 at 12:08

    Heel veel succes meissieโค๏ธ๐Ÿ€
    Jij kan dit!

Leave your comments