29 juni – 2 juli – stamcel stimulation

29 juni – 2 juli – stamcel stimulation

4 dagen lang worden er stamcel-stimulatie injecties gezet. Om 11 uur ‘s ochtends krijg je dan een steroïden infuus zodat de injecties beter werken, om 11 uur ‘s avonds en 3 uur ‘s nachts krijg je dan de injecties toegediend (die tijden komen het best uit ten tijde van de stamceloogst). Het duurt 20-30 min voor het infuus erin zit, de injecties gaan in een split-second.

Daartussen heb je dus nog wel wat tijd over voor stom ouwehoeren met medepatiënten (in verschillende fasen van de behandeling), uitjes, lui doen enz.

Tijdens mijn stamcelstimulatie is Imad en fam. hier. Imad zit al in de chemo en gaat richting iso, dus ik had surrogaat familie ☺ Leuk dagje uit gehad.☺

Stem cell stimulation injections are done for 4 days. At 11 o’clock in the morning you will receive a steroid infusion so that the injections work better, at 11 o’clock in the evening and at 3 o’clock in the morning you will receive the injections (those times are best during the stem cell harvest). It takes 20-30 minutes before the infusion is in, the injections go in a split second.

In between, you have some time left for talking about treatment with fellow patients (in different phases of treatment), outings, doing lazy etc.

Imad and fam. are here during my stem cell stimulation. Imad is already in chemo and is heading towards iso, so I had surrogate family ☺ Nice day out.☺