3 juli – stemcell harvest day!

3 juli – stemcell harvest day!

Na wat dagen klaarstomen is het dan zover, stamcel-oogst dag! Dit grapje kan 1-3 dagen duren, het verschilt nogal per persoon. Heeft te maken met anatomie, lichaam samenstelling, hardnekkige stamcellen enz.

Je word via de eerder geplaatste neckline aan een soort plasmamachine geplugd, die gaat het werk doen. Dr. F. zei dat je er wat vreemde tintelingen in je handen aan over kan houden, maar hij bedoelde denk ik in het hele bovenlichaam, bij mij vooral in m’n lippen (raar). Nou ja, GO stemmies GO!

Het apparaat schoot steeds in alarm bij mij. Normaal duurt het 5 uur voor collection, maar mogelijk zijn mijn stamcellen net zo eigenwijs als ik, dus ik heb 6 uur aan het apparaat gehangen. Omdat je niet met apparaat en al naar de wc kan, krijg je een hele charmante luier om 😂

Dan is het afwachten, of alles in 1x gelukt is, of dat je nog een dag (of 2) aan de stamcelmachine moet. Om een uur of 2 ‘s middags kreeg ik de onofficiële uitslag, alles in 1x binnen! Yay!

‘s Avonds wordt de plug eruit gehaald die erin zat voor de stamceloogst, even een avondje plugloos door het leven 😁

After some days of preparation, the time has come, stem cell harvest day! This can take 1-3 days, it varies a lot per person. Has to do with anatomy, body composition, stubborn stem cells, etc.

You will be plugged onto a sort of plasma machine via the previously placed neckline, which will do the work. Dr. F. said you could have some strange tingling in your hands, but I think he meant throughout the upper body, especially in my lips (strange). Well, GO stemmies GO!

Of course the device got into alarm with me. Normally it takes 5 hours for collection, but my stem cells may be just as stubborn as I am, so I spent 6 hours hanging on the device. Because you cannot go to the toilet with the appliance, you get a very charming diaper 😂

Then you have to wait and see if everything has worked out in one go, or if you still had to harvest a day (or 2) on the stem cell machine. At around 2 o’clock in the afternoon I received the unofficial result, all in one! Yay!

In the evening, the plug that was in it for the stem cell harvest is taken out, a plugless evening of life 😁