30 juni – moving day

30 juni – moving day

Na het afscheid gister zijn ze begonnen met het steroïdeninfuus. Die krijg je om 11 uur ‘s ochtends. Deze helpen de stamcel stimulatie injecties die je om 11 uur ‘s avonds en 3 uur ‘s nachts krijgt. Dit 3 dagen lang. Nadat het infuus erin zat (± 30 min, duurt wat langer bij mij, normaal 20 min), vond ik wel dat ik een uitje had verdiend. Alleen op zondag zijn niet alle normaal begaanbare wegen beschikbaar, dus dat was wel een onderneming. De maintenance man heeft me via de achterdeur naar buiten geholpen 👍

Na een rondje om het gebouw (het ziekhuisterrein zelf is nogal groot, dus uit zelfbescherming alleen het gebouw 😂) (Ik had het rondje beter andersom kunnen doen, het eerste deel was aflopend, het 2e deel moest ik nogal trekken aan die wielen 😏). Via de hoofdingang weer naar binnen, daar werd me in het Russisch uitgelegd dat ik met de lift naar de 4e moest, daar een gang door en terug naar de 2e (was achteraf niet nodig geweest, maar lief bedoeld, en deze militaire Rus mocht me wel wat wijsmaken 😊).

Goed en wel terug (maar ok, wijze les, misschien handig om iemand mee te nemen voor support haha), was het tijd om te verhuizen naar achter het magische deurtje. Achter het magische deurtje is er luchtbehandeling op de kamers en de algemene ruimte beschikbaar, daar kan je de rest van de periode blijven, ook in isolatie. Kamertje lijkt verdacht veel op de vorige, karretje met poetstroep meer en een enorme luchtzuiveringsunit aan de muur. Groot voordeel, thuis heb ik een tweepersoonsbed voor mezelf, het laatste eenpersoonsbed probeerde me eruit te kicken, dit bed heeft die neiging gelukkig niet 😏

After saying goodbye yesterday, they started the steroid infusion. You get it at 11 o’clock in the morning. These help the stem cell stimulation injections that you get at 11 p.m. and 3 a.m. This for 3 days. After the infusion was in (± 30 minutes, takes a little longer with me, normally 20 minutes), I thought I had earned an outing. Only on Sundays not all normal roads are available, so that was a challange. The maintenance man helped me out through the back door 👍

After a circle around the building (the hospital site itself is rather large, so for self-protection only the building 😏) (I should have done the circle the other way around, the first part was sloping, the second part I had to pull on the wheels pretty hard 😏). Through the main entrance back in, I was explained in Russian that I had to take the elevator to the 4th, there was a corridor and back to the 2nd (afterwards it had not been necessary, but kindly meant, and this military Russian guy could have told me anything 😏).

After a circle around the building (the hospital site itself is rather large, so for self-protection only the building ) (I should have done the circle the other way around, the first part was sloping, the second part I had to pull on the wheels pretty hard ). Through the main entrance back in, I was explained in Russian that I had to take the elevator to the 4th, there was a corridor and back to the 2nd (afterwards it had not been necessary, but kindly meant, and this military Russian guy could have told me anything 😏).

Well and good back (but ok, wise lesson, maybe handy to take someone with you for support haha), it was time to move behind the magic door. Behind the magic door there is air treatment available in the rooms and the general area, where you can stay the rest of the period, also in insulation. Room is suspiciously similar to the previous one, a trolley with more cleaning rubbish and a huge air purification unit on the wall. Big pro: the bed I’m in now is a lot better. As I’m used to a queen size for me, myself and I at home, the last one seemed to want to kick me out, this one doesn’t 😏

Share:

Leave your comments