Moscow, here I come!

Moscow, here I come!

(English below)

Zie hier mensen, ook Roeland is van plan te huppelen straks.

https://www.ad.nl/zwolle/stamceltransplantatie-bij-ms-patienten-in-moskou-of-india-redding-of-riskant~a2e0addd/?fbclid=IwAR2fVsBZLa1PVw77JQhnyWShR10_CfnBVFuZ-X4_gbMCnTAUNnKJDl3akKY

Ik heb het mijn collega’s al gezegd, huppelend ‘s ochtends naar binnen, heel veel koffie halen (zullen Tom en John wel op prijs stellen 😂) en in de pauze rondjes om de wandelaars heen rennen, en iedereen ondersteunen waar ik afgelopen jaar op mocht hangen.

Goed, dat alles misschien niet helemaal (afwachten, in eerste instantie ga ik voor stilstand), maar ik ga ervoor. Dinsdag vlieg ik naar Moskou samen met mijn beide broers, doen we nog een beetje site seeing Moskou donderdag, smijten we die MS de deur uit, komt mijn oudste broer me halen eind juli, zonder MS, past niet meer in de koffer (ik moet ‘m nog pakken, misschien moet ik daar eens mee beginnen 🤔). Jeroen, als jij er nou nog eens een dansje met de fysio op doet gaat het vast lukken!

Gister en vandaag lekker met 1730 mannen gezoend 😋 (ok, iets minder misschien) en 2 vrouwen ( Yvonne en Astrid, ook lekker hoor 😁 (Marco, Marcel en Youri gemist, 1 herkansing on site (zal m’n nummer nog even sturen 😁)). En die kaart moet ook mee, kunnen ze m daar vertalen 😂

Ik hoop daar wat vaker te blogggen, moet ik ook wel tijd voor hebben vind ik eigenlijk, en na al dit goeds ben ik het jullie ook wel een beetje verschuldigd vind ik. Ik heb van alle kanten zoveel steun, donaties, armen om me heen, acties, van alles gehad (familie, vrienden, collega’s (wereldwijd), Facebook vrienden, mensen die ik niet ken(de)), het is werkelijk ongelofelijk en hartverwarmend 💕 Special thanks to Raymond, aanstichter (positief bedoeld 😁), dit was niet gelukt zonder hem 💕

Ik heb in dit bericht stapels mensen niet genoemd die niet hun steentje maar hun rotsblok hebben bijgedragen, ik hoop dat jullie weten wie jullie zijn 💕

Goed, nu begint het een beetje een klef en plakkerig bericht te worden, later meer, Moscow be ware, here I come 💪🍀

Fuck MS 🖕

ENGLISH VERSION

See here people (it’s a Dutch film, so take my word for it 😂), Roeland is also planning to hop around later on.

I already told my colleagues, hopping around in the morning, fetching a lot of coffee (Tom and John will probably appreciate that 😂) and running laps around the walkers during the lunch break, and supporting everyone I was allowed to hang on last year.

Well, all of that may not be entirely true (wait and see, in the first instance I’m going for stopping progression), but I’m going for it. Tuesday I fly to Moscow with my two brothers, we do a little site seeing Moscow on Thursday, we throw that MS out of the door, my oldest brother comes to get me at the end of July, without MS, that no longer fits in the suitcase (I have still have to pack, maybe I should start with that 🤔). Jeroen, if you do a little dance with the physio, I will probably succeed!

Yesterday and today kissed 1730 men goodbye 😋 (ok, maybe a little less) and 2 women (Yvonne and Astrid, also nice 😁 (Marco, Marcel and Youri I missed you, 1 retake on site (will send my number 😁). And that postcard must also come with, maybe someone at the hospital can translate 😂

I hope to blog a bit more often over there, I think I should have time for that, and after all this good stuff I owe you a bit, I think. I have received so much support from everyone, donations, arms around me, actions, everything (family, friends, colleagues (worldwide), Facebook friends, people I don’t/didn’t know), it is truly incredible and heart-warming 💕 Special thanks to Raymond, instigator (meant positively 😁), this would not have been possible without him 💕

In this message I did not mention all piles of people who contributed not a bit but enormous amounts, I hope you know who you are 💕

Well, now it is becoming a bit of a oozy and sticky message, more later on, Moscow be ware, here I come 💪🍀

Fuck MS 🖕

Share:

Leave your comments